Nieuws ticker

Training van leraren als ambassadeurs voor inclusief onderwijs

Startdatum: 01 oktober 2018
Duur: 24 maanden

Gefinancierd door: Erasmus + -programma van de Europese Commissie
Maatregel: Strategisch partnerschap voor de ontwikkeling van innovatie in het schoolonderwijs

Inclusief onderwijs verwijst niet naar de manier om het kind met nadelen (beperkingen, leermoeilijkheden, vluchtelingen, migranten, enz.) te onderwijzen, maar veeleer naar de manier om iedereen te onderwijzen.

“Inclusie” betekent niet alleen de plaatsing van studenten met een handicap in klassen van het reguliere onderwijs. Dit proces moet een fundamentele verandering inhouden in de manier waarop een schoolgemeenschap de individuele behoeften van elk kind ondersteunt en aanpakt.

Zorgen voor inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs en het bevorderen van levenslang leren voor iedereen zal het kerndoel van dit project zijn.

“Inclusief onderwijs verwijst naar de onderwijspraktijk gebaseerd op de filosofische overtuiging dat alle leerlingen, degenen met een handicap en degenen zonder, het recht hebben om samen te worden opgeleid in leeftijdgeschikte klassengroepen, en dat iedereen baat zal hebben bij het onderwijs in reguliere klaslokalen van brede scholen . Binnen dit kader werken leraren, ouders en anderen samen met geschikte en voldoende middelen om het reguliere curriculum op een flexibele manier te interpreteren en vast te stellen in overeenstemming met de individuele vaardigheden en behoeften van alle leerlingen. “(Prof Gary Bunch)

Onze oplossing:

  • het opleiden van zogenaamde “inclusieve onderwijzende ambassadeurs” – leraren, trainers, psychologen, hulpverleners die de ontwikkeling, implementatie en mainstreaming van succesvolle inclusieve onderwijspraktijken kunnen ondersteunen.
  • het universele ontwerp van leren te volgen dat toegankelijke onderwijsaanbod voor alle studenten met en zonder beperkingen mogelijk maakt.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close