Nieuws ticker

Doelgroepen En Impact

Voor wie?: Begunstigden:
 • Leraren
 • Psychologen
 • Taakleerkrachten
 • Schoolhoofden
 • Jongeren met een handicap
 • Ouders van jongeren met een handicap
 • Lokale en regionale autoriteiten
 • Beleidsmakers

Alle deelnemende scholen zullen tijdens het proefproces:

 • hun ervaringen en goede praktijken delen, met aandacht voor vaardigheden in plaats van handicaps
 • hun individuele ondersteuningssysteem verbeteren, waarbij de goede praktijken van andere landen worden geïntroduceerd, waardoor het risico van mislukken wordt verminderd en studenten niet worden uitgesloten
 • leren hoe effectief en motiverend studiemateriaal te maken dat is aangepast aan de individuele behoeften van elke student en dat zal leiden tot meer succes
 • het project en de resultaten gebruiken als hulpmiddel bij de ontwikkeling op de lange termijn van de reguliere scholen.

Gevolgen voor studenten met een handicap:

 • Rechtstreeks profiteren van de verbeterde onderwijsstrategieën.
 • Verbetering van hun digitale en sociale vaardigheden, realisaties van vooraf gedefinieerde leerresultaten in de onderwijsprogramma’s van scholen, hun betrokkenheid bij het leerproces vergroten, hun motivatie voor het leerproces ondersteunen en vergroten en hun sociaal leren ondersteunen in de klas met andere studenten zonder handicap.

Gevolgen voor studenten zonder een handicap:

 • We zullen hun digitale en sociale vaardigheden ondersteunen, bewustmaking van de behoeften en capaciteiten van hun leeftijdsgenoten met een handicap en we zullen de samenwerking, communicatie en opbouw van wederzijds vertrouwen en respect versterken.

Gevolgen voor EDUCATIEVE PLANNERS (gemeenten, educatieve directoraten, ministerie van onderwijs, enz.)

 • Ze zullen met behulp van de inclusieve ambassadeurs de overheids- en gemeentelijke plannen voor verbetering van de bestaande onderwijspatronen ondersteunen.

Gevolgen voor gezinsleden van studenten met leermoeilijkheden:

 • De inclusieve ambassadeurs zullen de levenskwaliteit van studenten met leermoeilijkheden verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden om elementaire vaardigheden te leren.
 • Bovendien zullen de resultaten van het project het vertrouwen van de ouders verbeteren, wat zal leiden tot minder vroegtijdige schoolverlaters.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close