Bu faaliyet, kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda, kapsayıcı eğitim ilkelerine yönelik(kapsayıcı eğitim ilkeleri doğrultusunda) kapsayıcı eğitim elçisi olmak isteyen tüm öğretmenleri bilinçlendirerek,  farkındalık yaratacak ve bilgisini artıracaktır. Ve bu süreçte engellerle karşılaşır ancak kapsayıcı eğitim elçilerinin, 21. Yüzyıl sınıflarında bir ana akım ve uygulama organı olarak karşılaşıldığı bir uygulama olacaktır.

Bu el kitabı, kapsayıcı eğitim elçilerine yani öğretmenlerine  kapsayıcı eğitim uygulamalarının uygulanmasını ve desteklenmesini sağlamak için gerekli bilgi, kaynak ve stratejiler kazandırır.

Bu el kitabınınamacı, farklıokullardakiöğretmenlerarasındaakrandesteğinisağlamaktır.