Deze output zal het bewustzijn en de kennis van alle leraren die inclusieve onderwijsambassadeurs willen worden naar de principes van inclusief onderwijs, de barrières en obstakels die de implementatie ervan in het klaslokaal van de inclusieve onderwijsambassadeurs van de 21e eeuw als een mainstreaming en implementatie-instantie onder ogen heeft gezien, verhogen.

Dit handboek voorziet inclusie ambassadeurs in het onderwijs van de noodzakelijke kennis, middelen en strategieën om hen in staat te stellen de implementatie van inclusieve onderwijspraktijken te implementeren en te ondersteunen.

Het doel van dit handboek is het mogelijk maken van collegiale ondersteuning tussen leerkrachten op verschillende scholen.